[kajian] Jenis-jenis Kajian Penyelidikan

.

Bagaimana Penyelidikan Diklasifikasikan?

.
Penyelidikan boleh diklasifikasikan sebagai:

*1. Penyelidikan Kuantitatif*

1.1. Ia berangka, tidak deskriptif, menggunakan statistik atau matematik dan menggunakan nombor.
1.2. Ini adalah proses berulang di mana bukti dinilai.
1.3. Hasilnya sering ditunjukkan dalam jadual dan grafik.
1.4. Ia muktamad.
1.5. Ia menyelidiki apa, di mana dan bila membuat keputusan.

*2. Penyelidikan Kualitatif*

2.1. Ia tidak berangka, deskriptif, menggunakan penaakulan dan menggunakan kata-kata.
2.2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna, perasaan dan menggambarkan keadaan.
2.3. Data kualitatif tidak dapat digambarkan.
2.4. Ia adalah penerokaan.
2.5. Ia menyiasat mengapa dan bagaimana membuat keputusan.

*3. Hibrid ie gabungan Kuantitatif dan Kualitatif*

Post a Comment

0 Comments