C Sharp Dan ASP Dot Net Core Untuk Pengaturcaraan Modern

 


.
C SHARP DAN ASP DOT NET CORE UNTUK PENGATURCARAAN MODERN
.
C# ialah bahasa pengaturcaraan pelbagai paradigma tujuan umum. C# merangkumi disiplin pengaturcaraan statik, penjenisan tegas, skop leksikal, imperatif, deklaratif, berfungsi, generik, berorientasikan objek dan berorientasikan komponen.
.
ASP.NET Core ialah rangka kerja sumber terbuka merentas platform, berprestasi tinggi, untuk membina aplikasi bersambung Internet moden, didayakan awan. Dengan ASP.NET Core, anda boleh: Membina aplikasi dan perkhidmatan web, aplikasi Benda Internet (IoT) dan sistem hujung-belakang mudah-alih. Gunakan alat pembangunan kegemaran anda pada sistem Windows, macOS atau Linux.
.
Kata mudahnya, C Sharp ialah bahasa pengaturcaraan komputer dan ASP.NET Core ialah alat pembangunan program komputer. Pengaturcara menggunakan kedua-duanya untuk membangunkan program komputer moden.
.
.

Post a Comment

0 Comments